Skip to main content

💫 Welcome to the Dyme community!

New bank requests
New bank requests

Let us know which banks you would like us to add!

Handelsbanken kan niet worden toegevoegd? is er duidelijkheid wanneer dit wel mogelijk is
Een paar maanden geleden heb ik voorgesteld om spaarrekeningen toe te voegen in Dyme. Toen was aangegeven dat dit niet kon op basis van huidige wet- en regelgeving (PSD2), maar er was wel een alternatief hiervoor, namelijk: je geeft het IBAN en saldo van je spaarrekening aan in de app en het saldo wordt dan geüpdatet op grond van de transacties van en naar je spaarrekening. Is hier al iets meer over bekend?
I'd love to have Paypal, credit cards, brokers and crypto to get a total view. Paypal especially because my bank account is connected to Paypal and Dyme can't distinguish the difference between transactions.
I would like to see the opportunity to also link credit cards! Really like the app, thanks!