Skip to main content

New widget ideas
New widget ideas

What other widgets would you like to see in the homescreen? Let us know! 

Meer zakelijke categorieën toevoegen
Overview of my credit card expenses ! Which I can categorize
Toevoegen van creditcard account.
Ik zou graag de datums van de bij/af-schrijvingen willen toevoegen, dit schept nog meer orde in de chaos.