Dat je van kopjes kan maken met een budget er in en dat als je iets koopt het automatisch onder dat kopje komt zodat die optelt hoeveel je uitgegeven hebt van je budget voor een maand of week