Handelsbanken kan niet worden toegevoegd? is er duidelijkheid wanneer dit wel mogelijk is