Het zou mooi zijn als je rekening saldo mee afloopt/oploopt met de te verwachten uitgaven/ inkomsten. De Ing. bank app doet dit al. Hier kan je dan kiezen tussen uitgaven die zeker zijn en uitgaven die waarschijnlijk zijn, deze laatste zijn dan gebaseerd op de history van bij/ afschrijvingen. Momenteel zie ik alleen toekomstige afboekingen, waarom niet de bijboekingen?