Skip to main content

New widget ideas
New widget ideas

What other widgets would you like to see in the homescreen? Let us know! 

14 followers
2 questions
49 posts

Do you have questions about New widget ideas ?

Log in to ask questions about New widget ideas publicly or anonymously.

Het zou voor mij positief werken als je in het uitgaven overzicht/inzicht kunt zien in hoe verre het stijgt/daalt per uitgavenpost. Ofwel een stukje trendvorming zodat je kunt zien of of je goed bezig bent, of dat je bijvoorbeeld een... (More)
Ik zou graag namen willen geven aan verschillende rekeningen. Bijv. Boodschappenrekening, lopende rekening, spaarrekening , e.d.
Budgetten en hoeveel er ruimte er nog beschikbaar is binnen die budgetten.
Spaarpotjes weergeven en meetellen onder saldo overzicht